Góra Zyndrama to nazwa jednego ze wzniesień ograniczających od północy Kotlinę Łącką. Plateau na jej szczycie – dominujące nad szeroką doliną Dunajca – mieści jedno ze stosunkowo licznych w Karpatach prehistorycznych grodzisk. Wyjątkowa naukowa wartość tego obiektu na tle innych starożytnych osad obronnych w południowej Polsce wynika z trzech przyczyn. Po pierwsze, miejsce to nie było zajęte przez młodsze, zwłaszcza średniowieczne osadnictwo, co pozwoliło na zachowanie w doskonałym stanie prehistorycznych pozostałości. Po drugie, w niektórych jego partiach stwierdzamy obecność bardzo grubych nawarstwień osadniczych, układających się w poziomy związane z kolejnymi fazami zabudowy. Stanowisko to jest rzadkim w archeologii Polski przykładem osady prehistorycznej o złożonej stratygrafii. Po trzecie wreszcie, w najstarszej fazie swojego istnienia osada na Górze Zyndrama otoczona była skomplikowanymi i masywnymi fortyfikacjami, które są obecnie jednym z zaledwie kilku znanych w Europie, poza basenem Morza Śródziemnego, tak starych przykładów kamiennej architektury obronnej.

Zobacz także: Tablica informacyjna na Górze Zyndrama

Kontakt

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Kierownik projektu: 

dr hab. Marcin S. Przybyła
marcin.przybyla@uj.edu.pl 

Administracja strony:

mgr Joanna Jędrysik
joanna.jedrysik@uj.edu.pl

Zobacz również:

 wersja polska

 

 English version